SAIB Občianske združenie

- Registrácia -

Registrácia na udalosť

Názov udalosti: Ročníkový seminár
Začiatok: 22.6.2024 (13:30 hod)
Koniec: 28.6.2024 (10:00 hod)
Miesto konania: Tatry

Registračný formulár

Pre registrovanie Vašej účasti, vyplňte nasledovný formulár.

Prosíme, registrujte tu len jednu osobu. Teda do kolónky meno a priezvisko nezadávajte iné mená a priezviská ako je jedna registrovaná osoba.