SAIB Občianske združenie

- Registrácia -

Registrácia na udalosť

Názov udalosti: Jesenný seminár
Začiatok: 25.9.2023 (13:00 hod)
Koniec: 2.10.2023 (10:00 hod)
Miesto konania: Jasná, Mikulášska chata

Registračný formulár

Pre registrovanie Vašej účasti, vyplňte nasledovný formulár.

Prosíme, registrujte tu len jednu osobu. Teda do kolónky meno a priezvisko nezadávajte iné mená a priezviská ako je jedna registrovaná osoba.