SAIB Občianske združenie

- Registrácia -

Registrácia na udalosť

Názov udalosti: Online prednáška
Začiatok: 5.6.2021 (17:00 hod)
Koniec: 5.6.2021 (23:00 hod)
Miesto konania:

Registračný formulár

Pre registrovanie Vašej účasti, vyplňte nasledovný formulár.

Prosíme, registrujte tu len jednu osobu. Teda do kolónky meno a priezvisko nezadávajte iné mená a priezviská ako je jedna registrovaná osoba.